Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Artikelen

Waarom we niet van nature samenwerken

samenwerkenisbeter

Waarom we niet van nature samenwerken
Maar waarom we het juist wél zouden moeten doen!

 

Samenwerken wordt vaak gezien als een ideaal. Iets om naar te streven. Iets dat alles goed zal maken. Aan de andere kant wordt de schuld vaak op de samenwerking geschoven wanneer iets niet goed gaat. Waarom is samenwerken zo moeilijk? En wat betekent samenwerken nu eigenlijk écht?

 

Samenwerken is zo geïdealiseerd dat het soms bijna onmogelijk is geworden. Het wordt voorgesteld als een perfect middel, dat wanneer perfect toegepast, perfecte resultaten hoort op te leveren. Mensen deinzen terug wanneer ze beseffen dat ze aan deze hoge eisen moeten voldoen.

In de afgelopen decennia zijn er talloze begrippen, technieken en hulpmiddelen ontwikkeld die het samenwerken zouden moeten vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld maar aan werkoverleg, rolverdeling en communicatielijnen. Deze ontwikkeling in de vaardigheid samenwerken is goed. Samenwerken is daardoor iets begrijpelijker en toepasbaarder geworden, vooral in zakelijke en werkgerelateerde contexten. Helaas blijkt soms in de praktijk dat alle toeters en bellen om de samenwerking heen, de aandacht afleidt van het echte werk. Soms wordt er teveel vergaderd, soms wordt werk dubbel gedaan en soms wordt werk helemaal niet gedaan omdat de partijen niet weten aan wie het werk is toegewezen.

 

Dan maar niet samenwerken?
Samenwerken is moeilijk, maar dat is geen reden om dan maar niet samen te werken. De wereld om ons heen, de moderne technologie, de vooruitgangen in veel wetenschappelijke gebieden… het is allemaal te danken aan goede samenwerkingen.

Waarom is samenwerken dan zo moeilijk?
Als we onze menselijke aard een beetje begrijpen, dan begrijpen we ook dat het antwoord daarin verscholen ligt. Als mens willen we van nature zelfstandig zijn. En soms willen we ook bazig zijn, de één meer dan de ander. We hebben anderen nodig om dingen gedaan te krijgen, dat weten we. Maar we weten ook dat samenwerken betekent dat je soms compromissen moet sluiten of iets van jezelf moet opgeven. Wie wil dat eigenlijk? Niemand zal snel zijn eigen idee terzijde schuiven en meegaan met het idee van de ander. Vooral niet als je weet dat jouw idee veel potentieel heeft. Of wat als je ineens anders moet werken dan je gewend bent? Ook dat is een hoge drempel bij samenwerken. Daarnaast hebben we als mens allemaal een uniek karakter. Soms botsen de karakters in een samenwerking waardoor het moeilijker wordt om iets samen gedaan te krijgen.

Bestaat echt samenwerken dan wel?
Ja, het bestaat en het is zelfs haalbaar voor een ieder, wat iemands achtergrond of karakter ook is. Allereerst moet het geïdealiseerde beeld van samenwerken hersteld worden. Dan blijkt samenwerken al gauw minder eng.

Samenwerken is een vaardigheid die omschreven wordt als: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega. Zo’n definitie is theoretisch gezien helemaal correct en beschrijft alle aspecten van samenwerken. Maar wat men feitelijk moet weten, is dat samenwerken niets anders betekent dan: goed met mensen kunnen omgaan. Want pas als je goed kan omgaan met je collega of de groep waarmee je werkt, zullen ideeën gedeeld worden, zal er naar elkaar geluisterd worden en zullen regels en procedures gemakkelijker nagevolgd worden. Door elkaar eerst goed te leren kennen, zullen rollen en grenzen duidelijker worden en zal men meer begrip hebben voor elkaar.

 

samenwerkenmetindividuenPrettig en succesvol samenwerken
Om prettig én succesvol samen te werken gelden er enkele randvoorwaarden. De belangrijkste zijn: respect voor elkaar, open en gelijke communicatie, tact, flexibiliteit en vriendelijkheid. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alle partijen in een samenwerking bekend zijn met het onderwerp en het eens zijn over de werkwijze. Iedere partij moet met zijn of haar persoonlijke kwaliteiten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Het is onrechtvaardig om mensen te laten samenwerken waarbij één duidelijk meer afweet of meer affiniteit heeft met het onderwerp, of waarbij de één in een hogere positie staat ten opzichte van de ander. De gelijkheid, een belangrijke randvoorwaarde, valt dan weg en er ontstaat frictie en frustratie. In een samenwerking heeft iedereen inbreng en zeggenschap.

Een goede samenwerking houdt niet in dat je letterlijk alles samen doet. Ieder individu is goed in zijn of haar eigen gebied. De taken en rollen in de samenwerking zouden op basis hiervan verdeeld moeten worden. Ieder doet zijn eigen deel, en door alle delen op elkaar te laten aansluiten ontstaat uiteindelijk een prachtig geheel. In een goede samenwerking heeft iedereen dus een eigen, duidelijk afgebakende, doch niet beperkende, taak of rol.
Wat levert een goede samenwerking op?

  • Minder stress – In plaats van stress op te leveren, hoort een samenwerking stress weg te nemen doordat problemen gedeeld kunnen worden.
  • Verbeterde focus – Door de open sfeer en verminderde stress, kunnen partijen in de samenwerking beter focussen op het echte werk.
  • Meer vertrouwen – Door elkaar te leren kennen, leer je gebruikmaken van elkaars sterke punten. Door keer op keer te zien waar iemand goed in is, wordt het vertrouwen versterkt. In een samenwerking gaat het om het benutten van elkaar sterke punten, niet om het afkraken van of afgeven op de zwakke punten.
  • Nieuwe perspectieven – Wanneer het vertrouwen en respect er eenmaal is, kan men volop duiken in elkaars ideeën. Men is een inspiratie voor elkaar. Nieuwe inzichten ontstaan en nog niet eerder ontgonnen gebieden worden aangeboord. Het werk krijgt diepgang.
  • Betere resultaten – Als iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren in een samenwerking, zonder dat er afleidende procedures en regels zijn, en zonder de vrees om afgekraakt te worden, dan zal het eindresultaat een meesterwerk zijn. Niet voor niets bestaan de spreuken: twee zijn beter dan één en vele handen maken licht werk. 

 

 

 

 

 

Plan vandaag uw geld voor de toekomst!