Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Artikelen

Is tijd ongrijpbaar?

tijdrentachterman

Is tijd ongrijpbaar?
Waarom het belangrijk is meer grip op tijd te krijgen

 

 

 

Kunnen mensen de tijd beheersen? Of is tijd ongrijpbaar? Het managen van tijd is één van de belangrijkste vaardigheden voor hedendaagse managers en medewerkers geworden. Deadlines zijn de normaalste zaak van de wereld en het slagen van een project is grotendeels afhankelijk van het binnen de afgesproken termijn opleveren ervan. Ook in de privésfeer blijkt het steeds belangrijker om elke dag een strakke planning te hebben. Van boodschappen en het huishouden doen tot familiebezoekjes, alles wordt “gepland”.

Dat wij mensen slechts een beperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking hebben, maakt dat het als verspilling of zonde aanvoelt wanneer er soms een beetje tijd verloren gaat of wanneer we een dag wat minder productief geweest zijn.

Welke impact heeft tijd op ons leven en werk? Lees in dit artikel hoe we meer grip op tijd kunnen krijgen! Een verloren moment
Waarom verliezen we soms tijd? Dat kan gebeuren omdat we getroffen worden door onvoorziene omstandigheden. Er kan iets gebeuren waardoor we ons niet aan onze planning of afspraak kunnen houden. Soms zijn we zelf de schuldige doordat we zaken te lang hebben uitgesteld of doordat we ons door onbelangrijke zaken hebben laten afleiden. De impact van een verloren dag is groot. Zelfs een verloren moment kan een grote gevolgen hebben. Tijd kan namelijk maar één keer gebruikt worden. Nog belangrijker: de beslissingen die je op een bepaald moment hebt genomen of juist niet hebt genomen of de handelingen die je hebt gepleegd, de woorden die je hebt gezegd, zijn onomkeerbaar.

Corrigeren kan, maar het kost iets
Niet voor niets bestaat het spreekwoord: “Gedane zaken nemen geen keer”. Dat wil zeggen, als iets eenmaal is gebeurd, is het gebeurd. Moet je dan alles wat je doet, direct perfect en foutloos doen? Het zou wel handig zijn als we dat konden, maar realistisch is het niet. Daarom hebben mensen nog een vaardigheid ontwikkeld, namelijk het corrigeren. Zaken die de eerste keer mis zijn gegaan, kunnen in veel gevallen zonder al te veel verlies of schade gecorrigeerd worden. Het nadeel is dat het corrigeren weer tijd kost. In het allerergste geval is de schade zo groot dat corrigeren niet meer mogelijk is, net zoals wanneer iemand te laat besluit te remmen bij een rood verkeerslicht; de gevolgen kunnen zo groot zijn dat goedmaken niet meer mogelijk is.

De letterlijke waarde van tijd
Soms gaan we onbewust verkwistend met tijd om, omdat we de letterlijke waarde ervan niet kennen. Maar wanneer we verloren tijd leren uitdrukken in verloren geld, verloren middelen of verloren kansen, dan krijgt het al heel wat meer betekenis. Als we onszelf aanleren tijdverlies te meten in letterlijke waarde, gaan we voorzichtiger ermee om. Dat is de eerste stap in de goede richting: de waarde van tijd leren kennen.

Proberen de dingen die we doen, goed te doen
Hoewel we eerder zeiden dat het niet realistisch is om alles de eerste keer perfect te doen, is het wel het beste om tenminste te proberen iets zo goed mogelijk te doen. Wat is beter: Meer tijd te nemen voor iets en proberen het goed te doen, of iets zo snel mogelijk proberen te doen en achteraf corrigeren? Je zou bijna denken dat het niet uitmaakt, omdat beide opties veel tijd kosten. Maar iets de eerste keer proberen goed te doen door er meer tijd voor te nemen heeft desalniettemin meer voordelen. Je besteedt namelijk minder tijd en energie aan het direct perfectioneren van werk, dan aan het achteraf corrigeren. En dan spreken we nog niet van de frustraties en complicaties die kunnen ontstaan wanneer iets achteraf gecorrigeerd of rechtgezet moet worden. En hiermee hebben we een volgende stap: proberen de dingen die we doen, goed te doen.

Proberen de goede dingen te doen
Laten we nog even daarbij stilstaan. Het gaat namelijk niet alleen om het goed doen van de dingen. Het gaat, misschien meer nog, om het doen van de goede dingen. Proberen de juiste dingen te doen, is net zo belangrijk als proberen ze juist (of correct) te doen. Met de juiste dingen doen, wordt bedoeld dat je weet wát je wanneer moet doen. Het heeft te maken met prioriteiten stellen. Doe je iets op het verkeerde moment, dan verlies je net zoveel tijd als wanneer je iets op het goede moment zou doen, maar fout. Voordat je dus aan iets begint, is het goed om na te gaan: moet ik me -nu- hiermee bezighouden? Dit is één van de grootste valkuilen als het gaat om timemanagement. Je kan nog zo goed bezig zijn, als je met het verkeerde bezig bent, is de tijd alsnog verloren. Een belangrijke stap is dus: weet waar je mee bezig bent, stel de juiste prioriteiten.

Houden aan afspraken
Sommigen nemen het niet zo nauw met afspraken. Maar afspraken dienen juist om zaken beheersbaar en controleerbaar te houden. Mensenwerk is en blijft grotendeels afhankelijk van wederzijds vertrouwen. Kom je je afspraken niet na, dan schaadt je niet alleen jezelf maar ook veel anderen. De impact van een niet-nagekomen afspraak is altijd groter dan je denkt. En voordat de niet-nagekomen afspraak alsnog ingehaald wordt, gaat er onnodig veel tijd verloren. Tijd waarin er van alles kan gebeuren en veranderen. Daarom: doe dingen op de afgesproken tijd. Ken ook je verantwoordelijkheden en handel ernaar.

 

tijdindehandTimemanagement
Timemanagement is een vak op zichzelf geworden. Er bestaan hele goede richtlijnen over hoe we onze tijd kunnen indelen en gebruiken. Er bestaan ook vele hulpmiddelen om de tijd een beetje in de gaten te houden. Denk maar aan agenda’s, alarmpjes en automatische herinneringen die we kunnen instellen, enzovoorts.

Maar welke timemanagementtraining je zou volgen of welk timemanagementboek je ook zou lezen, het komt altijd op een combinatie van de volgende zaken neer: gezond verstand gebruiken bij het bepalen van prioriteiten en dingen die je wel of niet moet doen, je verantwoordelijkheid kennen en ernaar leven, dingen niet onnodig uitstellen, afspraken nakomen, afleidingen de baas blijven en goed leren communiceren met anderen (om misverstanden, fouten en dubbelwerk te voorkomen). Doen we deze dingen, dan blijven we grip houden op onze tijd en blijven onze zaken beheersbaar. 

 

 - Dit thema werd ingezonden door mevrouw M. Hardajal-Raghoe - 

 

 

Plan vandaag uw geld voor de toekomst!