Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

EFM Magazine

Over de uitgever
Het EFM Magazine wordt uitgegeven door IR Publicaties & Evenementen, dit bedrijf is opgericht in januari 2012. Ons bedrijf richt zich op het verzorgen van publicaties & evenementen met een informatief en educatief karakter. Onze eerste uitgave is het EFM Magazine. EFM staat voor Economisch, Financieel en Management, dat zijn de drie hoofdthema’s die worden behandeld in ons magazine. De evenementen die wij zullen organiseren zijn beurzen, seminars, workshops en trainingen over een breed aantal onderwerpen.

Visie

Wij zijn de meest professionele aanbieder van wetenschappelijke, educatieve en recreatieve publicaties en organisator van informatieve evenementen.

Missie

Wij willen meewerken aan het vergroten en verbreden van het bewustzijn en kennis op het gebied van de economie en van maatschappelijke, financiële en bedrijfsgerelateerde onderwerpen van elke Surinamer door het aanbieden van een breed assortiment aan publicaties en informatieve evenementen.

Waarom dit magazine?

Wij hebben in 2011 marktonderzoek verricht en de resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er behoefte is aan goede, duidelijke en toegankelijke informatie over economische, financiële en managementonderwerpen. Zeker
90% van de ondervraagde managers, ondernemers en mensen werkzaam in uiteenlopende branches, vanaf de financiele branche tot de mijnbouwsector, vindt dat er weinig praktische en goed gebundelde informatie beschikbaar is op genoemde gebieden. Deze mening wordt ook gedeeld door studenten welke informatie nodig hebben voor onderzoek etc. De beschikbare informatie is, is vaak niet voldoende en is verspreid beschikbaar.


Opzet EFM Magazine

Wij zijn nagegaan welke informatie de hedendaagse manager, zelfstandige ondernemer, financiële professional en student nodig heeft om beter te functioneren. De Surinaamse manager/zelfstandig ondernemer verschilt in
die zin van andere managers dat deze een rasechte duizendpoot moet zijn, hij/zij kan niet specialistisch bezig zijn en moet van alle onderwerpen die in het bedrijf een rol kunnen spelen, voldoende kennis hebben. Bijvoorbeeld:
kennis van de omgeving (concurrentie), maatregelen van de overheid door regelgeving die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, actuele ontwikkelingen en veranderingen waar de ondernemer snel op moet kunnen inspelen, HRM-kennis, strategie, hij moet innoveren om de concurrentie een stapje voor te blijven, marketingstrategieën bedenken enzovoorts. In ons magazine hebben we getracht een selectie te maken van de informatie die de manager/professional nodig heeft om goed te functioneren en deze informatie stellen wij beschikbaar op een aantrekkelijke, duidelijke en goed met feiten onderbouwde wijze. Daarnaast verrichten wij over de onderwerpen die behandeld worden in ons magazine regelmatig marktonderzoek om de actuele thema’s goed uitgewerkt aan de orde te stellen en nader te belichten.

EFM Magazine is uniek op de Surinaamse markt, zowel wat de inhoud, de vorm en de daarin voorkomende thema’s en onderwerpen betreft. Het is een zakelijk magazine bedoeld om vooral praktische, duidelijke, betrouwbare informatie te verschaffen, zonder daarbij saai of stoffig te zijn. De artikelen zijn vlot geschreven en begrijpelijk voor een ieder, dus ook voor een ‘leek’ makkelijk te lezen. Het is namelijk de bedoeling dat een ieder inzicht krijgt in de thema’s die momenteel actueel zijn maar ook als basis kunnen dienen ter inspiratie. Wij willen mensen aan het denken zetten, gedachten losmaken over wat er speelt en hoe je zelf een steentje kunt bijdragen om te komen tot een betere leef/werkomgeving.

EFM Magazine informeert en inspireert onze lezers.